WEBLEY & SCOTT - MODEL 712 SXS 12 GAUGE

17864-04.jpg
17864-01.jpg
17864-02.jpg
17864-03.jpg
17864-05.jpg
17864-06.jpg
17864-07.jpg
17864-08.jpg
17864-09.jpg
17864-10.jpg
17864-11.jpg
17864-12.jpg
17864-13.jpg
17864-14.jpg
17864-15.jpg
17864-16.jpg
17864-17.jpg
17864-18.jpg
17864-19.jpg
17864-04.jpg
17864-01.jpg
17864-02.jpg
17864-03.jpg
17864-05.jpg
17864-06.jpg
17864-07.jpg
17864-08.jpg
17864-09.jpg
17864-10.jpg
17864-11.jpg
17864-12.jpg
17864-13.jpg
17864-14.jpg
17864-15.jpg
17864-16.jpg
17864-17.jpg
17864-18.jpg
17864-19.jpg

WEBLEY & SCOTT - MODEL 712 SXS 12 GAUGE

4,500.00

SBFG 17864

26 004 AND 022 2 3/4 DOUBLE TRIGGER EJECTORS SPLINTER FOREARM ENGLISH GRIP CHECKERED BUTT MAKERS CASE EXCELLENT CONDITION 6LBS 2 OZ X 2 1/4 X 1 3/8 X 15 1/4 LOP

Add To Cart